Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng Garden Brasserie (Khách sạn Parkroyal Sai Gon)

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Quy trình phục vụ bàn còn đóng vai trò là đầu mối quan trọng trong việc cung ứng dịch vụ ẩm thực của nhà hàng. Do đó, hoàn thiện quy trình phục vụ bàn là yêu cầu cấp thiết với nhà hàng ở những khách sạn hạng cao, trong đó có khách sạn ParkRoyal Saigon.

08-11-2018
1632
30
Khách sạn là cơ sở kinh doanh hai loại dịch vụ chủ yếu: lưu trú và ăn uống. Trong đó, nhà hàng là nơi kinh doanh dịch vị ăn uống, đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh thu và lợi nhuận của khách sạn. Khách có thể đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng qua nhiều yếu tố, trong đó, yếu tố dễ tiếp cận nhất với khách chính là quy trình phục vụ của bộ phận bàn tại nhà hàng vì đây là loại quy trình phục vụ khách trực tiếp với các giai đoạn và thao tác của nhân viên mà khách có thể quan sát và cảm nhận bằng các giác quan. Quy trình phục vụ bàn còn đóng vai trò là đầu mối quan trọng trong việc cung ứng dịch vụ ẩm thực của nhà hàng. Do đó, hoàn thiện quy trình phục vụ bàn là yêu cầu cấp thiết với nhà hàng ở những khách sạn hạng cao, trong đó có khách sạn ParkRoyal Saigon.

245942

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline