Luận văn tốt nghiệp "Hoàn thiện chính sách khuyến mãi tại khách sạn Bamboo Green Central"

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Các khách sạn tại thành phố Đà Nẵng không ngừng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư cho hoạt động khuyến mãi, quảng cáo nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

09-11-2018
432
Miễn phí
  Trong kinh doanh khách sạn, điều quan trọng nhất là tìm ra biện pháp để thu hút và lưu giữ khách, có như vậy mới đem lại hiệu quả kinh doanh cao, tránh được sự lãng phí tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động. Khuyến mãi là một công cụ góp phần thu hút khách và kéo dài thời gian lưu trú của khách, đồng thời cũng để cạnh tranh với các đối thủ. Khách sạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh khách sạn do sự biến động của môi trường kinh doanh. Những lợi thế mà khách sạn có được chỉ là tạm thời. Chuyên đề đóng góp một số giải pháp hoàn thiện chính sách khuyến mãi để thu hút khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế bớt những khó khăn và điểm yếu, tận dụng cơ hội và điểm mạnh trong thời gian đến.

250384

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline