Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS1.4: Tiếp nhận và chuyển yêu cầu gọi món của khách

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
502
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để tiếp nhận yêu cầu gọi món của khách theo quy định của cơ sở, duy trì một mối quan hệ tích cực và lịch sự với khách, ghi lại một cách chính xác các chi tiết, tranh thủ cơ hội để bán sản phẩm và dịch vụ và chuyển lại yêu cầu gọi món của khách cho các bộ phận cần thiết trong đơn vị.

245919

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline