Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS1.6: Phục vụ đồ uống và các đồ kèm theo

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
373
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực FBS1.6: Phục vụ đồ uống và các đồ kèm theo. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để phục vụ đồ uống như là một phần không thể thiếu trong việc phục vụ một bữa ăn hoàn chỉnh cho khách hàng.

245942

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline