Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS1.7: Dọn bàn ăn

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

16-11-2018
141
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này cung cấp những năng lực cần thiết của việc dọn dẹp bàn ăn trong  nhà hàng tại  một khu vực ăn uống, có thể bao gồm dọn bàn ăn tiệc tự chọn, dọn sơ bàn ăn giữa bữa và phục vụ các đồ ăn kế tiếp và đảm bảo việc dọn bàn ăn sạch sẽ và gọn gàng.

245919

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline