Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS1.9: Phục vụ tiệc và hội nghị hội thảo

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
847
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này cung cấp các năng lực cần thiết trong phục vụ tiệc và hội nghị, hội thảo của khách hàng. Nội dung này bao gồm sắp đặt bày bàn tiệc hoặc hội nghị, hội thảo và phục vụ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

279357

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline