Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS2.1: Điều hành quầy bar

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
1049
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực FBS2.1: Điều hành quầy bar. Đơn vị năng lực này cung cấp những năng lực cần thiết để điều hành một quầy bar từ thời điểm mở cửa, cung cấp các dịch vụ đồ uống và cho đến thời điểm quầy bar đóng cửa.

321522

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline