Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS2.2: Phục vụ rượu vang

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
441
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này đưa ra những năng lực cần thiết để bán và phục vụ rượu vang cho khách tại bàn ăn. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này bao gồm: Giới thiệu danh mục rượu vang, phục vụ khách hàng, phục vụ rượu vang.

245942

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline