Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS2.3: Chuẩn bị, pha chế và phục vụ cốc-tai

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

16-11-2018
172
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng và kiến thức cần thiết để chuẩn bị, pha chế và phục vụ đồ uống có cồn (cốc-tai) cho khách trong các cơ sở nhà hàng.

245919

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline