Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS2.5: Pha chế cà phê espresso

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

16-11-2018
142
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này đề cập các năng lực cần thiết để chiết xuất và chuẩn bị pha chế cà phê bằng cách sử dụng máy pha cà phê chuyên dụng (Espresso) để phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn.

245919

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline