Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS2.6: Phục vụ và trình bày cà phê espreso

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
867
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này đề cập các năng lực cần thiết để phục vụ cà phê pha bằng máy espresso trong các loại nhà hàng, khách sạn khác nhau, sử dụng máy pha cà phê Espresso, bao gồm bảo quản cà phê, làm sạch, chăm sóc và bảo trì máy móc.

279357

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline