Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS3.2: Tư vấn về rượu vang

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

16-11-2018
156
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để tư vấn về rượu vang cho khách hàng trong một khách sạn, nhà hàng hoặc các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

245919

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline