Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS3.3: Lập kế hoạch và giám sát chất lượng cà phê espresso

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

16-11-2018
252
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để lập kế hoạch và giám sát chất lượng phục vụ cà phê espresso tại nhà hàng, các quầy bán cà phê chuyên dụng và các quầy phục vụ ăn uống khác có pha chế và phục vụ cà phê espresso.

245942

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline