Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: Nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
499
Miễn phí
Tag : VTOS
"Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: Nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch" nắm bắt được những nội dung về quá trình phát triển tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS, các lĩnh vực nghề VTOS, các chứng chỉ VTOS, cấu trúc VTOS, sắp xếp xe đẩy và dụng cụ, dọn buồng khách, vệ sinh và bảo trì các thiết bị và tiện nghi.

245942

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline