Tiểu luận - Thực trạng quy trình phục vụ nhà hàng The Grill- khách sạn Duxton Saigon

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Du lịch đã không đơn thuần là một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con người nữa mà ngày nay du lịch được xem là nhu cầu trong đời sống xã hội của các nước và đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới...

14-11-2018
1448
30
Với nhiều kế hoạch và định hướng để  phát triển và hoàn thiện hơn nữa chất lượng và các loại hình dịch vụ của khách sạn DUXTON SAIGON nói chung,quy trình phục vụ bàn trong nhà hàng The Grill nói riêng, với mong muốn nâng cao kiến thức, nghiên cứu, đánh giá và so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn. Nên trong quá trình thực tập tại khách sạn DUXTON em đã chọn đề  tài Thực trạng quy trình phục vụ nhà hàng The Grill- khách  sạn Duxton Saigon làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline