Báo cáo thực tập tại Nhà hàng Ligend Wine

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Với kết cấu nội dung gồm 2 phần, bài "Báo cáo thực tập tại Nhà hàng Ligend Wine" giới thiệu đến các bạn những thông tin về Nhà hàng Ligend Wine, sự phối hợp giữa các bộ phận có liên quan đến nhà hàng.

17-12-2018
5069
Miễn phí
Du lịch phát triển đã làm cho một hệ thống các nhà hàng phát triển mạnh mẽ. Và doanh thu chính của các ngành cũng là ở ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn. nhiều khách sạn liên doanh cao cấp đã và đang được xây dựng mở rộng quy mô. tất cả những hoạt động này đã góp phần tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn.

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline