Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng nghiệp vụ buồng tại khách sạn Trường Thọ - Hà Tĩnh

Chuyên mục sách: Housekeeping

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

...ngành du lịch nước ta đang ngày càng phát triển một cách vượt bậc, đóng góp không nhỏ vào GDP của cả nước, trong đó ngành kinh doanh lưu trú là một điểm sáng của thành công này.

18-12-2018
5967
30
Với đề tài “Thực Trạng Nghiệp Vụ Buồng Tại Khách Sạn Trường Thọ - Hà Tĩnh”, tôi tập trung khai thác sơ lược bộ phận Nhà hàng và xoáy sâu vào chủ đề nghiên cứu thuộc bộ phận Buồng bằng những biện pháp cơ bản: Phân tích hệ thống, thống kê, quan sát thực tế, phương pháp điều tra- phỏng vấn từ đó đưa ra phương pháp luận cho tương lai bằng những số liệu và kết quả hoạt động của khách sạn.

325383

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline