Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực HKS2.1: Cung cấp các dịch vụ buồng

Chuyên mục sách: Housekeeping

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
860
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực HKS2.1: Cung cấp các dịch vụ buồng. Đơn vị năng lực này mô tả những năng lực cần thiết để có thể cung cấp các dịch vụ phục vụ buồng theo các nhu cầu phát sinh của khách trong thời gian họ nghỉ tại cơ sở lưu trú.

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline