Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực HKS2.2: Vận hành bộ phận giặt là của khách sạn

Chuyên mục sách: Housekeeping

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
1447
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả những năng lực cần thiết để tiến hành giặt là trong một khách sạn hoặc một cơ sở lưu trú. Đơn vị năng lực này gồm có các thành phần và tiêu chí thực hiện như sau: Thực hiện việc giặt là cơ bản, thực hiện việc giặt khô, kiểm tra và đóng gói đồ giặt là.

321522

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline