Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực HKS1.2: Dọn buồng khách

Chuyên mục sách: Housekeeping

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
1248
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả những năng lực cần thiết từ việc vào buồng đến dọn buồng cho khách tại một cơ sở lưu trú. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm những công việc như sau: Vào buồng, dọn giường, vệ sinh buồng và phòng tắm, kiểm tra buồng sẵn sàng phục vụ khách, đóng cửa và rời khỏi buồng khách.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline