Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực HKS1.5: Xử lý việc giặt là cho khách

Chuyên mục sách: Housekeeping

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
1202
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả những năng lực cần thiết để xử lý việc giặt là đồ vải và quần áo của khách trong một cơ sở lưu trú. Cụ thể, năng lực này bao gồm các công việc như sau: Thu nhận đồ giặt là, thực hiện công việc giặt là, quy trình xử lý các đồ đã giặt là, trả đồ giặt là cho khách.

321513

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline