Các động từ tiếng Anh dùng trong nhà hàng

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Với xu thế của thế giới hiện nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu và được sử dụng phố biến trong mọi lĩnh vực của đời sống.

18-12-2018
694
Miễn phí
Tham khảo tài liệu 'các động từ tiếng anh dùng trong nhà hàng', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

212896

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline