Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ bàn tại bộ phận tiệc của khách sạn Caravelle

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nâng cao chất lượng phục vụ tạo vị thế vững chắc cho doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, đó là phương thức cạnh tranh lành mạnh nhất và mang tính thúc đẩy của ngành kinh doanh du lịch nước nhà.

16-12-2018
4647
Miễn phí
Nâng cao chất lượng phục vụ là yếu tố quan trọng để tạo nên ấn tượng tốt hay xấu đối với khách hàng. Đặc biệt là trong kinh doanh ăn uống, chất lượng phục vụ mà tốt thì sẽ khiến khách hàng trở lại những lần sau nữa. Vì vậy việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nói chung và chất lượng phục vụ bàn nói riêng là một hướng đi đúng đắn cho các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn lựa chọn. Từ đó khẳng định vị thế của mình trên thương trường.

321513

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline