Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Các loại rượu phổ biến

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Những kiến thức trong giáo trình sẽ cho các bartender tương lai có cái nhìn tổng quan về từng loại rượu để từ đó áp dụng vào trong quá trình pha chế sau này.

18-11-2018
1291
Miễn phí
Đây là bài học quan trọng cho việc thể hiện và nắm bắt kiến thức về pha chế Cocktail cho những buổi sau.

325383

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline