Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Một số loại ly thường gặp trong quán Bar

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Các loại ly trong quán Bar có rất nhiều, tài liệu chỉ giới thệu một số loại cơ bản và hay gặp trong các quán bar.

15-11-2018
656
Miễn phí
Là một nhân viên bar bạn cần phải biết những loại ly nào thường được dùng để phục vụ cocktail và chuyên dụng cho loại cocktail nào. Nếu bạn vẫn chưa nắm được nhiều thông tin, hãy tìm hiểu tài liệu này.

245919

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline