Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar: Phần 1 - Nguyễn Thị Thanh Hải

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề.

18-11-2018
2204
Miễn phí
Hoạt động kinh doanh bar trong khách sạn là một trong những bộ phận thu hút khách và đem lại doanh thu cho khách sạn. Để đáp ứng nhu cầu về ăn uống, ẩm thực của khách trong các nhà hàng, khách sạn ngày càng tốt hơn, chúng tôi đã biên soạn Giáo trình thực hành nghiệp vụ bar.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline