Học tiếng anh bài Xử lí tình huống trong nhà hàng

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Trong bài học này, các bạn sẽ học và luyện cách diễn tả khi cần tìm hiểu xem khách muốn gì, cũng như cách giải thích những khoản tiền ghi trên hóa đơn.

19-11-2018
218
Miễn phí
Tình huống bạn sẽ thực hành trong bài học này là bối cảnh là trong một nhà hàng, liên quan tới người phục vụ, sự giải thích hóa đơn, bạn hãy đặt mình là người phục vụ để tiện cho việc tự nhiên trong tình huống giao tiếp trong bài học.

212924

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline