Khái quát quy trình phục vụ trong khách sạn nhà hàng

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Phục vụ khách sạn du lịch là một quá trình phức tạp, nó phải tuần tự qua các khâu khác nhau

16-11-2018
341
Miễn phí
Tag : SOP
Phục vụ khách sạn là tập hợp các hoạt động, các quy trình công nghệ nhằm đảm bảo mọi tiện nghi và điều kiện dề dàng cho khách khi mua và sử dụng các sản phẩm dịch vụ trong thời gian lưu trú tại khách sạn.

215943

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline