Luận văn: Các gải pháp thu hút khách du lịch MICE dến khách sạn Golf

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Mục đích nghiên cứu đề tài này là xác định thực trạng hoạt động kinh doanh, những thuận lợi và khó khăn của bộ phận dịch vụ du lịch MICE trong khách sạn Golf Cần Thơ.

08-11-2018
442
Miễn phí
Khách sạn cần phải chủ động thu hút du khách về với khách sạn, chủ động tạo ra cơ hội và chiếm lĩnh thị trường nhằm tăng khả năng cạnh tranh của khách sạn. Có như vậy khách sạn Golf-Cần Thơ mới có thể tồn tại và phát triển trước những đối thủ ngang tầm với mình. Trong đó thì hoạt động du lịch Mice tuy mới hình thành nhưng bước đầu đã thu được nhiều kết quả khả quan, do Cần Thơ được xác định là trung tâm du lịch của vùng nên cũng phần nào thuận lợi cho khách sạn Golf.
Với vị thế và thương hiệu của khách sạn như ngày nay, khách sạn Golf-Cần Thơ đã ngày càng hoàn thiện hơn về cơ sở vật chất lẫn chất lượng sản phẩm dịch vụ, áp dụng nhiều chính sách kinh doanh hợp lý với chiến lược Marketing du lịch hiệu quả qua việc nắm bắt được các thế mạnh và cơ hội trên thị trường, đặc biệt là công tác đối nội của Công ty đã dần khắc phục và loại bỏ nhiều điểm yếu cũng như nguy cơ trong thị trường cạnh tranh hết sức gay gắt này. Để thương hiệu khách sạn Golf-Cần Thơ trở thành thương hiệu mạnh, đi sâu vào tâm trí khách hàng trong và ngoài nước.

215093

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline