Bài giảng Quản trị buồng khách sạn - ĐH Thương Mại

Chuyên mục sách: Housekeeping

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị tác nghiệp tại bộ phận buồng trong khách sạn.

11-11-2018
2681
Miễn phí
Trang bị những lý luận cơ bản về quản trị tác nghiệp tại bộ phận buồng phòng trong khách sạn, bao gồm: quản lý lao động, và cơ sở vật chất kỹ thuật tại bộ phận buồng phòng; quản trị nhân viên làm vệ sinh buồng và các khu vực công cộng, phục vụ khách lưu trú, nghiệp vụ giặt là, chăm sóc hoa và cây cảnh nhằm giúp cho người học có thể phát triển kiến thức và kỹ năng trong quản lý điều hành tác nghiệp tại bộ phận buồng của một khách sạn.
Tham gia tạo kỹ năng lập và triển khai kế hoạch phục vụ tại bộ phận buồng phòng; kỹ năng làm việc nhóm, làm báo cáo và trình diễn vấn đề trong tổ chức, doanh nghiệp.

215805

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline