Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Giới thiệu về nhân viên buồng phòng – Housekeeping

Chuyên mục sách: Housekeeping

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nhân viên Housekeeping trong một khách sạn làm những công việc gì?

19-11-2018
674
Miễn phí
Housekeeping trong khách sạn thuộc công việc đòi hỏi một sức khỏe tốt vì nhân viên phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

201888

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline