Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Kiểm Soát Hoạt Động Trong Khách Sạn – Nhân Viên Phục Vụ Phòng

Chuyên mục sách: Housekeeping

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tuy hệ thống nào cũng có thể cải thiện dần dần, nhưng nhân viên phục vụ phòng phải tuân theo cách lau chùi cụ thể và các bước dọn phòng mà kinh nghiệm cho thấy rằng “đó là các bước tạo nên cách thức làm việc tốt”.

19-11-2018
1142
Miễn phí
Nhân viên phục vụ phòng làm cách nào tốt nhất để lột tấm khăn trải giường và sửa soạn lại giường? Các bước lau chùi phòng tắm hiệu quả nhất mà họ phải tuân thủ? Họ có thể dọn dẹp sạch bao nhiêu phòng trong khách sạn bốn mùa đông khách? Phải chăng nhân viên phục vụ phòng mới có quyền quyết định cách tốt nhất khi lau một căn phòng?

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline