Homesharing Vietnam Insights Report

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: mai.hoang

Báo cáo Homesharing Vietnam Insights - Outbox Consulting (http://outbox-consulting.com/nghien-cuu/)

20-05-2019
2159
Miễn phí
Báo cáo Homesharing Vietnam Insights mang đến cái nhìn tổng quát về thực tế hoạt động homesharing tại Việt Nam thông qua nền tảng Airbnb, bao gồm bối cảnh hiện nay, chân dung của chủ nhà và du khách tại Việt Nam. Ngôn ngữ Báo cáo: Tiếng Việt.

Các nội dung cơ bản của Báo cáo

  • Định nghĩa về chia sẻ nhà trong mô hình kinh tế chia sẻ
  • Bức tranh về sự phát triển của Airbnb
  • Sự phân bố listings tại Việt Nam
  • Thông tin về cộng đồng homesharing tại Việt Nam qua những số liệu chính thống
  • Chân dung chủ nhà và khách hàng tại Việt Nam
Báo cáo được thực hiện và phát hành bởi Outbox Consulting: http://outbox-consulting.com/nghien-cuu/

319612

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline