500+ Ebook ngành khách sạn

Có tổng cộng 307 tài liệu

Hotel Front Office Management - Fourth Edition

The updated guide to running a successful hotel front office.

Miễn phí

Hospitality Magazine April 2015

Established in 1967, Hospitality magazine is the longest standing and most comprehensive business-to-business title in Australia’s foodservice industry.

Miễn phí

Setting the Table: The Transforming Power of Hospitality in Business

The bestselling business book from award-winning restauranteur Danny Meyer, of Union Square Cafe, Gramercy Tavern, and Shake Shack.

Miễn phí

Accounting and Finance for the International Hospitality Industry

A collection of readings to elucidate recent developments in accounting and finance related to the hospitality industry.

Miễn phí

Xì xầm vs Hét to - Bí kíp X trong quảng cáo - PR

Cuốn sách này sẽ giúp bạn thấy PR là một hoạt động hữu ích và hoàn toàn phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

50

220176

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline