500+ Tài Liệu ngành khách sạn

Có tổng cộng 611 tài liệu

Tiêu chuẩn khách sạn TCVN 4391:2009

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu tối thiểu để xếp hạng khách sạn, không áp dụng để xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp khách sạn.

30

Tiếng Anh dịch vụ khách sạn - Chương 2: Tiếp đãi

Bộ sách "Tiếng Anh nghiệp vụ" sẽ lần lượt giới thiệu đến bạn đọc các từ vựng, câu nói thường gặp được phân loại theo chủ đề nhằm đáp ứng nhu cầu học, đọc của từng độc giả.

Miễn phí

Tiếng Anh dịch vụ khách sạn - Chương 1: Đặt phòng

Bộ sách "Tiếng Anh nghiệp vụ" sẽ lần lượt giới thiệu đến bạn đọc các từ vựng, câu nói thường gặp được phân loại theo chủ đề nhằm đáp ứng nhu cầu học, đọc của từng độc giả.

30

Đề cương môn học "Quản trị nhà hàng khách sạn"

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và chuyên sâu về mặt lý luận khoa học trong công tác quản trị kinh doanh khách sạn – nhà hàng, làm nền tảng cho việc điều hành toàn bộ hoạt dộng của một doanh nghiệp khách sạn - nhà hàng.

30

The Guide to a Successful Restaurant Website

Cater to the savvy customer base of today, by optimally positioning your business website for smartphones and tablets.

Miễn phí

The Key To Successful Restaurant Marketing

Why are your customers making return visits to your restaurant? Believe it or not, it isn’t necessarily your food.

Miễn phí

Restaurant Opportunities and Small Business Loans for Women

Explore how women are changing the restaurant industry, and what challenges they still face today in financing, pay, and benefits.

Miễn phí

Restaurant Remodeling: Getting Your Front of House in Order

How remodeling your front of house - seating, lighting, walls, floors, soundproofing, and bathrooms - can generate more revenue.

Miễn phí

Social Media for Restaurants: 4 Hurdles to Overcome

Learn how to grasp the basics of today’s social media, get the timing right, find the right audience, and fine-tune your expectations.

Miễn phí

Building a Better Restaurant Staff Conflict and Diversity Management Tips

Is your employee handbook covering enough? Tips on conflict resolution, handling harassment, and how to talk to Millennials.

Miễn phí

Millennial Employees: How to Effectively Manage the Next Generation

Insider’s tips on best practices to effectively manage millennials and breaking down tension between workplace generations.

Miễn phí

Find Your Most Valuable Customer: Building Your Restaurant Marketing Plan

How new and repeat customers can impact your marketing plan and help you increase overall sales at your restaurant today.

Miễn phí

What's Your Restaurant Brand? How to Develop a Vision for Your Business

Are you doing all you can to differentiate yourself in the market? We walk through how to build your brand from the ground up.

Miễn phí

The Secret to Great Restaurant Design

Update your restaurant design, expand your space, and take your business to the next level with our exclusive restaurant remodeling tips.

Miễn phí

How to Get the Best Results from Your Restaurant Advertising

Focus on these three forms of restaurant advertising to get the highest returns on investment (ROI) on your budget.

Miễn phí

How to Hire the Best Restaurant Manager for Your Business

Trouble hiring? We walk through the process step-by-step, from writing a job description and reading resumes to how to set a salary.

Miễn phí

How to Use Restaurant Menu Design to Increase Your Sales

Four ways to make a great first impression on your customers, and bring in more sales, with an attractive menu design.

Miễn phí

Restaurant Marketing Strategies for Slow Times

Five restaurant marketing strategies to fill your revenue gap during the slow times, without impacting your core business.

Miễn phí

Choosing Restaurant Technology That Drives Profit for Your Business

We walk through what to look for in a new POS system, online reservations, shift scheduling tools, and inventory management systems.

Miễn phí

Restaurant Trends in 2018

What’s going to be hot — and not — in 2018 with restaurant operations, menu trends, and the state of the industry as a whole.

Miễn phí

What's Eating into Your Restaurant Profit (and How to Improve Your Cash Flow)

Think ahead about the expected costs, variable expenses, and employment requirements to keep your restaurant cash flow intact.

Miễn phí

Hire, Train, Retain, Discipline: Restaurant Management for Success

Hire, train, retain, discipline – inside tips on how to get the best resource for your restaurant and maintain a healthy bottomline.

Miễn phí

How to Hire the Perfect Restaurant Employees

Everything you need to get started hiring — from writing the perfect job description to what questions must be asked during an interview.

Miễn phí

Growing a Restaurant Profit Margin: How You Can Control Your Costs

Learn to control costs through smarter scheduling, inventory tracking and less food waste, better suppliers, and menu design.

Miễn phí

The Only 4 Ways to Increase Restaurant Sales

How can you increase new customers, repeat visits, ticket size, and table turns to generate higher sales for your restaurant?

Miễn phí

How to Increase Your Summer Restaurant Sales

June, July, and August can bring enormous opportunity to increase your summer restaurant sales if you plan ahead.

Miễn phí

How to Reduce Your Restaurant Labor Costs and Save Money

See how forecasting your labor costs can help drive smarter hiring, better training, and operational changes that promote efficiency.

Miễn phí

Restaurant Equipment: Keeping It Safe, Efficient, and Profitable

Do you have the right equipment in your back of house to run your restaurant in the most efficient and profitable way?

Miễn phí

VTOS - Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ

Để quản lý một khách sạn hiệu quả đòi hỏi người quản lý phải có năng lực lãnh đạo, khả năng thuyết trình, khả năng thuyết phục… và khả năng chuyên sâu về nghề quản lý khách sạn. Bộ tài liệu tiêu chuẩn về Quản lý khách sạn vừa và nhỏ sẽ giúp bạn.

Miễn phí

VTOS - Nghiệp vụ nhà hàng

Tiêu chuẩn Nghiệp vụ Nhà hàng được thiết kế kết hợp hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của lĩnh vực khách sạn Việt Nam.

Miễn phí

245942

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline