500+ Tài Liệu Miễn Phí ngành khách sạn

Có tổng cộng 1030 tài liệu

[SOP] Intercontinental Group - Assistant Manager - Over night shift duties

I expect the hotel to provide 24 hours security for me and my belongings with respect for my privacy. I also expect a range of services and facilities to be open which suit my personal requirements.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Assistant Manager - Opening in-room safe procedure

I expect the hotel to provide a secure a safe environment for myself and my belongings with respect for my privacy.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Assistant Manager - Lost & found procedure

I expect the hotel to provide a secure a safe environment for my person and my belongings with respect for my privacy. If I misplace something while I am a guest of the hotel’s I expect it to be returned.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Assistant Manager - Handling fully booked situation

I expect my check-in to be quick, friendly and efficient by knowledgeable staff who can assist me with my needs and ensure my individual room requests are honored...

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Assistant Manager - Commencing the shift

I expect all my requests to be handled efficiently, accurately and courteously by knowledgeable staff who can assist me with my needs. I expect issues raised in the morning to be completed by the time I return to my room in the evening...

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to set a table for breakfast

That tables are set in a clean and neat manner, with complete sets of eating utensils and table condiments in a timely manner.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to service a dressing or sauce

That dressings and sauces are served in clean and efficient manner by friendly and knowledgeable staff with a smile.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to do pre-service operation

That the restaurant is open on time, ready to receive the guests by friendly staff in clean and neat uniforms.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to close the restaurant

Being informed of closing of the restaurant, possibly with last orders. Not imposing customers and that service and respect are taken in consideration.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to prepare a side station

That side stations are organised and clean & tidy and a pleasant view form the guest.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to present a bill

That the correct bill is presented without any mistakes in a clean folder and timely manner by a friendly and smiling staff.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to serve a tea

That tea is served in a proper way, fast and hot with complete condiments by friendly, smiling staff efficient.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to serve a coffee

That coffee is served in a proper way, fast and hot with complete condiments by friendly, smiling staff efficient.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to serve desserts

That after the main course the dessert is served in an efficient manner, to continue the dinning experience by friendly staff.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to wipe the table after clearing

That the table is wiped clean after the plates, glasses, cutleries and unwanted equipment have been cleared to ensure the food leftovers and crumbs are taken away so the guest can not damage or dirty his/her cloths.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to clear plates, cutlery and glassware

That the soiled plates, cutleries and glasses are cleared in a timely and efficient manner, without too much noise and disturbance by friendly and smiling staff.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to serve a food order

That a food served 15-20 after the order been taken (depending of the quantity and type of items ordered), efficiently and without mistakes.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to seat a table after the order has been taken

That after the order is taken the cutlery is change according to the dishes/course ordered to ensure the guests are able to eat his/her dish easily with the right utensils.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to take a food order

That the food order is taken in a timely manner by friendly smiling staff and that the promotions or special of the day / restaurant are explained clearly and friendly.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to take a drink order

That the drink order is taken within 5-10 minutes after being seated, that the order is taken accurate without mistakes.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to present the menu

That the menu is handed to the guest within 5-10 minutes after being seated and that the menu specials and the not available item are explained.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to seat guests

That the guest is seated in a timely manner, being assisted with the chair and on a ready table.

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to open the restaurant

That the restaurant is open on time, clean and ready to receive guest.?

Miễn phí

[SOP] Intercontinental Group - Coffee Shop - How to approach the table to serve beverages

That the waiter/ tress approaches the table quietly and with efficiency.

Miễn phí

Email marketing - giải pháp cần thiết cho các nhà hàng

Email marketing là cách làm rất phổ biến, được phát triển và ứng dụng rất mạnh mẽ vì tính khá thi của nó.

Miễn phí

Luận văn: Thực trạng chất lượng đội ngũ lao động bộ phận bàn tại nhà hàng Hoa Sen 6 thuộc công ty CPDLKL

Để đảm bảo cho sản phẩm của mình được khách hàng chấp nhận thì bên cạnh yêu cầu về vốn để đầu tư thích hợp cho cơ sở vật chất, yếu tố con người là vấn đề cốt lõi.

Miễn phí

Đề tài: Xử lý nước thải sinh hoạt từ nhà hàng khách sạn công suất 350m3 / ngày đêm

Do nhiều yếu tố khách quan hay chủ quan mà nhiều khách sạn vẫn chưa thật sự quan tâm nhiều đến vấn đề xử lý nước thải do mình thải ra, gây ra nhiều ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người .

Miễn phí

Đề tài: Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn

Do nhiều yếu tố khách quan hay chủ quan mà nhiều khách sạn vẫn chưa thật sự quan tâm nhiều đến vấn đề xử lý nước thải do mình thải ra, gây ra nhiều ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Miễn phí

Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Mô hình tổ chức theo chức năng của khách sạn

Trong khách sạn các bộ phận được phân theo chức năng công việc.

Miễn phí

Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Nguyên tắc vệ sinh và qui trình vệ sinh khách sạn, nhà hàng

Chỉ tại khách sạn có được sự phục vụ có chất lượng cao. Mọi công việctrong khách sạn đều có một phần công việc vệ sinh trong đó, từ nhân viên tiếp tân cho đến bếp trưởng.

Miễn phí

177539

Thành viên

1066

Sách miễn phí

148

Sách trả phí

42

Sách bán offline