500+ Tài Liệu Miễn Phí ngành khách sạn

Có tổng cộng 1030 tài liệu

Millennial Employees: How to Effectively Manage the Next Generation

Insider’s tips on best practices to effectively manage millennials and breaking down tension between workplace generations.

Miễn phí

Find Your Most Valuable Customer: Building Your Restaurant Marketing Plan

How new and repeat customers can impact your marketing plan and help you increase overall sales at your restaurant today.

Miễn phí

What's Your Restaurant Brand? How to Develop a Vision for Your Business

Are you doing all you can to differentiate yourself in the market? We walk through how to build your brand from the ground up.

Miễn phí

The Secret to Great Restaurant Design

Update your restaurant design, expand your space, and take your business to the next level with our exclusive restaurant remodeling tips.

Miễn phí

How to Get the Best Results from Your Restaurant Advertising

Focus on these three forms of restaurant advertising to get the highest returns on investment (ROI) on your budget.

Miễn phí

How to Hire the Best Restaurant Manager for Your Business

Trouble hiring? We walk through the process step-by-step, from writing a job description and reading resumes to how to set a salary.

Miễn phí

How to Use Restaurant Menu Design to Increase Your Sales

Four ways to make a great first impression on your customers, and bring in more sales, with an attractive menu design.

Miễn phí

Restaurant Marketing Strategies for Slow Times

Five restaurant marketing strategies to fill your revenue gap during the slow times, without impacting your core business.

Miễn phí

Choosing Restaurant Technology That Drives Profit for Your Business

We walk through what to look for in a new POS system, online reservations, shift scheduling tools, and inventory management systems.

Miễn phí

Restaurant Trends in 2018

What’s going to be hot — and not — in 2018 with restaurant operations, menu trends, and the state of the industry as a whole.

Miễn phí

What's Eating into Your Restaurant Profit (and How to Improve Your Cash Flow)

Think ahead about the expected costs, variable expenses, and employment requirements to keep your restaurant cash flow intact.

Miễn phí

Hire, Train, Retain, Discipline: Restaurant Management for Success

Hire, train, retain, discipline – inside tips on how to get the best resource for your restaurant and maintain a healthy bottomline.

Miễn phí

How to Hire the Perfect Restaurant Employees

Everything you need to get started hiring — from writing the perfect job description to what questions must be asked during an interview.

Miễn phí

Growing a Restaurant Profit Margin: How You Can Control Your Costs

Learn to control costs through smarter scheduling, inventory tracking and less food waste, better suppliers, and menu design.

Miễn phí

The Only 4 Ways to Increase Restaurant Sales

How can you increase new customers, repeat visits, ticket size, and table turns to generate higher sales for your restaurant?

Miễn phí

How to Increase Your Summer Restaurant Sales

June, July, and August can bring enormous opportunity to increase your summer restaurant sales if you plan ahead.

Miễn phí

How to Reduce Your Restaurant Labor Costs and Save Money

See how forecasting your labor costs can help drive smarter hiring, better training, and operational changes that promote efficiency.

Miễn phí

Restaurant Equipment: Keeping It Safe, Efficient, and Profitable

Do you have the right equipment in your back of house to run your restaurant in the most efficient and profitable way?

Miễn phí

Nghệ thuật câu like

Quyển sách không đánh đố người đọc bằng các lý thuyết xa rời thực tế, mà sử dụng ngôn ngữ hình tượng, gần gũi mà vô cùng thực tiễn. Bất cứ người đọc nào cũng sẽ cảm thấy tác giả đang cố gắng trò chuyện với mình.

Miễn phí

Sự thật về 100 thất bại thương hiệu lớn nhất của mọi thời đại

Con người học được nhiều điều bổ ích từ trong thất bại chứ không phải từ sự thành công. Cuốn sách này thực sự là một kho báu, và với nó, bạn sẽ tìm được những lời khuyên bổ ích.

Miễn phí

Thôi miên bằng ngôn từ

Nghệ thuật Thôi Miên Bằng Ngôn Từ là một công cụ cực mạnh. Những ai biết tận dụng nó sẽ nâng cao được khả năng giao tiếp và thuyết phục của bản thân, giúp tăng doanh số bán hàng...

Miễn phí

VTOS - Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ

Để quản lý một khách sạn hiệu quả đòi hỏi người quản lý phải có năng lực lãnh đạo, khả năng thuyết trình, khả năng thuyết phục… và khả năng chuyên sâu về nghề quản lý khách sạn. Bộ tài liệu tiêu chuẩn về Quản lý khách sạn vừa và nhỏ sẽ giúp bạn.

Miễn phí

VTOS - Nghiệp vụ nhà hàng

Tiêu chuẩn Nghiệp vụ Nhà hàng được thiết kế kết hợp hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của lĩnh vực khách sạn Việt Nam.

Miễn phí

VTOS - Nghiệp vụ lễ tân

Tiêu chuẩn nghiệp vụ Lễ tân được thiết kế kết hợp hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành du lịch Việt Nam và có thể áp dụng linh hoạt vào các loại hình cơ sở lưu trú khác nhau.

Miễn phí

VTOS - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Tiêu chuẩn Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch được thiết kế kết hợp hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành du lịch Việt Nam.

Miễn phí

VTOS - Nghiệp vụ điều hành tour

Tiêu chuẩn Nghiệp vụ Điều hành tour được thiết kế kết hợp hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành Lữ hành Việt Nam.

Miễn phí

VOTS - Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành

Tiêu chuẩn Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành được thiết kế kết hợp hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay về công nghệ và hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành và được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành Lữ hành Việt Nam.

Miễn phí

VTOS - Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn

Tiêu chuẩn Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn được thiết kế kết hợp hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành khách sạn Việt Nam.

Miễn phí

VTOS - Nghiệp vụ đại lý lữ hành

Tiêu chuẩn Nghiệp vụ Đại lý lữ hành được thiết kế kết hợp hài hoàn các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành Lữ hành Việt Nam.

Miễn phí

VTOS - Nghiệp vụ buồng

Tiêu chuẩn Nghiệp vụ Buồng được thiết kế kết hợp hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành du lịch Việt Nam và có thể áp dụng linh hoạt vào các loại hình cơ sở lưu trú khác nhau.

Miễn phí

177539

Thành viên

1066

Sách miễn phí

148

Sách trả phí

42

Sách bán offline